Strona główna Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Podstawowe dane

Nazwa: Zespół Szkół „Cogito” (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”)

Adres: ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie

Telefony: sekretariat – tel/fax (32)2200691, księgowość – (32)2200693

E-mail: cogito@poczta.onet.eu

Strona internetowa: www.zs-cogito.pl

Zakres działania: w skład Zespołu Szkół „Cogito” wchodzi:

 • Technikum Nr 1 im. Zbigniew Herberta
 • Szkoła Branżowa I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Profile kształcenia:

 • technik hotelarstwa
 • technik – kelner
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik informatyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik obsługi turystycznej
 • kucharz
 • cukiernik
Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Kopyczok

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Damian Królikowski

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Bożena Trziszka

Kierownik gospodarczy: Jolanta Fieroch

Główna księgowa: Urszula Styperek

Liczba uczniów: 300 (stan na rok szkolny 2016/2017)

Liczba oddziałów: 15 (stan na rok szkolny 2016/2017)

Czas pracy szkoły: 7.30 – 16.00

Podstawa prawna Akt Założycielski i uchwały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – szkoła założona z dniem 1 września 2002 r.

Publiczna szkoła ponadgimnazjalna Technikum Nr 1 – szkoła założona 1 września 2002 r.

Na podstawie art.58 ust.1 i 6 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr 547/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2002 r., uchwały Nr 586/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2002 r.

Uchwała nr 152/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. – nadanie Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Uchwała nr 153/2008 z dnia. 19 listopada 2008 r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”.

Do pobrania: Statut Zespołu Szkół „Cogito”
Do pobrania: Statut Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta
Do pobrania: Dodatek do statutu – zasady rekrutacji na rok 2015/2016

Załatwiane sprawy

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w dniach:

 • poniedziałek: 12.00 – 14.00
 • wtorek: 11.00 – 14.00
 • czwartek: 8.00 – 13.00

Sekretariat:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00

Pielęgniarka szkolna:

 • środa: 7.45 – 11.50
 • piątek: 7.45 – 15.20
Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół „Cogito” odbywa się z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej firmy Vulcan wykaz składanych dokumentów:

 • oświadczenie woli
 • świadectwo ukończenia Gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwa opisane zdjęcia
 • karta zdrowia
Ogłoszenia

Zamówienia publiczne: Remont sali gimnastycznej

formularz oferty

oswiadczenie

przedmiar

wzor umowy

zapytanie ofertowe_1
Oferty pracy: brak
Redakcja: Damian Królikowski tel. (32)2200691 w. 13, Iwona Toborowicz

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

 1. Szkolny program profilaktyczny ZSP Cogito
 2. Szkolny program profilaktyczny ZSP Cogito – wykaz działań
 3. Szkolny program wychowawczy ZSP Cogito