Strona główna Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 


Podstawowe dane

Nazwa: Zespół Szkół „Cogito” (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”)
Adres: ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefony: sekretariat – tel/fax (32)2200691, księgowość – (32)2200693
E-mail: cogito@zs-cogito.pl
Strona internetowa: http://zs-cogito.pl
Zakres działania: w skład Zespołu Szkół „Cogito” wchodzi:

 • Technikum Nr 1 im. Zbigniew Herberta
 • Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Profile kształcenia:

 • technik hotelarstwa
 • technik – kelner
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik informatyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik obsługi turystycznej
 • kucharz
 • cukiernik

 


Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Kopyczok
Z-ca dyrektora szkoły: mgr Damian Królikowski
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Bożena Trziszka
Kierownik gospodarczy: Jolanta Fieroch
Główna księgowa: Urszula Styperek

Liczba uczniów: 300 (stan na rok szkolny 2016/2017)
Liczba oddziałów: 15 (stan na rok szkolny 2016/2017)

Czas pracy szkoły: 7.30 – 16.00


Podstawa prawna Akt Założycielski i uchwały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – szkoła założona z dniem 1 września 2002 r.

Publiczna szkoła ponadgimnazjalna Technikum Nr 1 – szkoła założona 1 września 2002 r.

Na podstawie art.58 ust.1 i 6 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr 547/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2002 r.,
uchwały Nr 586/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2002 r.

Uchwała nr 152/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. – nadanie Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Uchwała nr 153/2008 z dnia. 19 listopada 2008 r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na Zespół Szkół „Cogito”.


Załatwiane sprawy

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w dniach:

 • poniedziałek: 12.00 – 14.00
 • wtorek: 11.00 – 14.00
 • czwartek: 8.00 – 13.00

Sekretariat:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00

Pielęgniarka szkolna:

 • środa: 7.45 – 11.50
 • piątek: 7.45 – 15.20

 


Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół „Cogito” odbywa się z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej firmy Vulcan wykaz składanych dokumentów:

 • oświadczenie woli
 • świadectwo ukończenia Gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwa opisane zdjęcia
 • karta zdrowia

 


Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod24@agileo.it


Ogłoszenia

Zamówienia publiczne:

Archiwalne – Remont sali gimnastycznej (III.2018)

Oferty pracy: brak
Redakcja: Damian Królikowski tel. (32)2200691

 


Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:
 1. Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy ZS Cogito
 2. Szkolny program profilaktyczny ZS Cogito – wykaz działań