Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę dnia 28 kwietnia 2017 r. i zdali wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia dnia 26 maja 2017 r.

Adobe Reader DocumentTerminy sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji w naszej szkole

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 25 sierpnia 2017 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: T.11 – kalkulator prosty*, T.13 – kalkulator prosty*, T.6 – kompletny strój, łapki, ściereczka, książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, T.9 – kompletny strój, książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Na egzamin należy się stawić minimum pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

 

 

EGZAMIN PISEMNY

20.06.2017r

czas trwania egzaminu – 60 minut

 • technik informatyk (E.12) – 8:00, sala nr 5
 • kelner (T.9) – 8:00, sala nr 11
 • technik obsługi turystycznej (T.13) – 8:00, sala nr 10
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.6) – 10:00, sala nr 5 i sala nr 11
 • kucharz (T.6) – 10:00, sala nr 10
 • technik hotelarstwa (T.11) – 10:00, sala nr 4JA
 • technik informatyk (E.13) – 12:00, sala nr 11

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.6) i kucharz (T.6)                                                                                                                                                                                Miejsce egzaminu Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, ul. Roździeńska 25, 40-382 Katowice

czas trwania egzaminu – 120 minut

22.06.2017r  godz. 8:00, 12:00, 16:00

23.06.2017r  godz. 8:00, 12:00, 16:00

24.06.2017r  godz. 8:00,

 

 • kelner (T.9)                                                                                                                                                                                                                                                 Miejsce egzaminu Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, ul. Roździeńska 25, 40-382 Katowice

czas trwania egzaminu – 180 minut

22.06.2017r  godz. 9:00, 15:00,

23.06.2017r  godz. 15:00,

 

 • technik informatyk (E.13)

czas trwania egzaminu – 150 minut

23.06 2017r   godz. 8:00, 12:00

 

 • technik hotelarstwa (T.11)

czas trwania egzaminu – 150 minut

26.06 2017r   godz. 9:00,

 

 • technik obsługi turystycznej (T.13)

czas trwania egzaminu – 150 minut

26.06 2017r   godz. 9:00,

 

 • technik informatyk (E.12)

czas trwania egzaminu – 150 minut

28.06 2017r   godz. 8:00, 12:00