Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Poniższy link do informacji o egzaminie zawodowym sesja styczeń 2019

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/nowy-kwalifikacje

Adobe Reader DocumentTerminy sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji w naszej szkole

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w sesji styczeń/luty 2019 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu

przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym

tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach

identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

A.26 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*,

E.14 technik informatyk – ——-,

T.10 kelner – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

T.11 technik hotelarstwa – kalkulator prosty*,

T.12 technik hotelarstwa – kalkulator prosty*,

T.13 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*,

T.14 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*,

T.15 technik żywienia i usług gastronomicznych – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń / luty 2019r.

 

Egzamin pisemny, termin – 10 stycznia 2019 r., czas trwania – 60 min.

 • technik obsługi turystycznej (T.14) – godz. 10:00, sala nr 5
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.6) – godz. 10:00, sala nr 5
 • technik hotelarstwa (T.12) – godz. 10:00, sala nr 18 i sala nr 5
 • kelner (T.10) – godz. 10:00, sala nr 11
 • kucharz (T.6) – godz. 10:00, sala nr 11
 • technik informatyk (E.13) – godz. 10:00, sala nr 11
 • technik informatyk (E.14) – godz. 12:00, sala nr 11
 • technik organizacji reklamy (A.26) – godz. 12:00, sala nr 11
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15) – godz. 12:00, sala nr 18

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

 

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik obsługi turystycznej (T.13) – 09.01.2019r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 4JA
 • technik hotelarstwa (T.11) – 09.01.2019r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 4JA
 • technik obsługi turystycznej (T.14) – 09.01.2019r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 4JA.
 • technik hotelarstwa (T.12) – 09.01.2019r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 4JN.
 • kelner (T.10) – 09.01.2019r. – godz. 13:00 (150 min.), AULA.
 • technik żywienia i usług gastr. (T.15) – 09.01.2019r. – godz. 13:00 (150 min.), AULA.
 • technik informatyk (E.14) – 15.01.2019r. – godz. 08:00 (150 min.), sala nr 11
 • technik organizacji reklamy (A.26) – 18.01.2019r. – godz. 8:00 (120 min.), sala nr 11
 • technik informatyk (E.12) – egzamin odbędzie się w technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno Mechanicznych w Katowicach, ul. Armii Krajowej 84 w dniu 30.01.2019r. – godz. 08:00 (150 min.), sala 13
 • technik informatyk (E.13) – egzamin odbędzie się w technikum Nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 w dniu 04.02.2019r. – godz. 16:00 (150 min.), sala 022

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.