Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Adobe Reader DocumentTerminy sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji w naszej szkole

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbędzie się w sesji czerwiec / lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec/lipiec 2018 r.
 • Część pisemna egzaminu – 19 czerwca 2018 r.
 • Część praktyczna T.11 i T.13 – 26 czerwca 2018 r.
 • Część praktyczna A.26, T.9, T.6, T.4, E.13 – od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń/luty 2018 r.

 

Egzamin pisemny, termin – 11 stycznia 2018 r., czas trwania – 60 min.

 • technik hotelarstwa (T.12) – godz. 10:00
 • kelner (T.10) – godz. 10:00
 • technik informatyk (E.12 i E.13) – godz. 10:00
 • technik obsługi turystycznej (T.14) – godz. 12:00
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15) – godz. 12:00
 • technik informatyk (E.14) – godz. 14:00

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik hotelarstwa (T.12) – 10 stycznia 2018 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik hotelarstwa (T.11) – 10 stycznia 2018 r. – godz. 9:00 (150 min.)
 • kelner (T.10) – 10 stycznia 2018r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik obsługi turystycznej (T.14) – 10 stycznia 2018 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik obsługi turystycznej (T.13) – 10 stycznia 2018 r. – godz. 9:00 (150 min.)
 • technik żywienia i usług gastr. (T.15) – 10 stycznia 2018 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik informatyk (E.14) – 15 stycznia 2018 r. – godz. 8:00 (150 min.)
 • technik informatyk (E.13) – 14 lutego 2018 r. – godz. 8:00 (150 min.)
 • technik informatyk (E.12) – 16 lutego 2018 r. – godz. 12:00 (150 min.)
 • technik organizacji reklamy (A.27) – 19 stycznia 2018 r. – godz. 9:00 (180 min.)

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

 • T.12, T.11, T.14, T.13, A.27 – kalkulator prosty*
 • T.10, T.15 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.