Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w sesji czerwiec/lipiec 2019 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu

przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym

tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach

identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz

własne przybory, które są wymienione poniżej:

TG.14 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

TG.12 technik hotelarstwa – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

AU.29 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

A.26 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*,

E.14 technik informatyk – ——-,

T.10 kelner technik organizacji reklamy

T.12 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

T.14 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

T.15 technik żywienia i usług gastronomicznych – kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka,

T.6 technik żywienia i usług gastronomicznych – kompletny strój gastronomiczny, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

T.6 kucharz – kompletny strój gastronomiczny, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Adobe Reader DocumentTerminy sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji w naszej szkole

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec/lipiec 2019 r.

 

Egzamin pisemny, termin – 18 czerwca 2019 r., czas trwania – 60 min.

 • technik obsługi turystycznej (TG.14) – godz. 8:00, sala nr 17 (5)
 • technik hotelarstwa (TG.12) – godz. 8:00, sala nr 28 (11)
 • technik żywienia i usług gastr. (T.6) – godz. 10:00, sala nr 17 (5) i sala nr 28 (11)
 • kucharz (T.6) – godz. 10:00, sala nr 28 (11)
 • technik informatyk (E.14) – godz. 12:00, sala nr 17 (5)
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – godz. 12:00, sala nr 28 (11)

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu

 • technik obsługi turystycznej (TG.14) – 17.06.2019 r. – godz. 9:00 (150 min.)
 • technik hotelarstwa (TG.12) – 17.06.2019 r. – godz. 9:00 (150 min.)
 • technik obsługi turystycznej (T.14) – 17.06.2019 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • kelner (T.10) – 17.06.2019 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik hotelarstwa (T.12) – 17.06.2019 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik żywienia i usług gastr. (T.15) – 17.06.2019 r. – godz. 13:00 (150 min.)
 • technik żywienia i usług gastr. (T.6) – 25.06.2019 r. – zmiana 1 – godz. 8:00 oraz zmiana 2 – godz 12:00 (120 min.)
 • kucharz (T.6) – 25.06.2019 r. – zmiana 2 – godz. 12:00 (120 min.)
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – 25.06.2019r. – godz. 8:00 (120 min.)
 • technik organizacji reklamy (A.26) – 25.06.2019r. – godz. 12:00 (120 min.)
 • technik informatyk (E.14) – 28.06. 2019 r. – godz. 8:00 (150 min.)

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.