Strona główna Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 W tym dziale prezentujemy najnowsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec / lipiec 2020: do 7 lutego 2020 r.

 

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

 • TG.14 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • TG.12 technik hotelarstwa – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • AU.29 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • A.26 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*,
 • A.27 technik organizacji reklamy – kalkulator prosty*,
 • T.10 kelner – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • T.12 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • T.14 technik obsługi turystycznej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
 • T.15 technik żywienia i usług gastronomicznych – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Egzamin pisemny, termin – 10 stycznia 2020 r., czas trwania – 60 min.

 • technik obsługi turystycznej (T.14) – godz. 10:00, sala nr 28 i sala nr 33
 • technik hotelarstwa (T.12) – godz. 10:00, sala nr 28
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (T.6) – godz. 10:00, sala nr 33
 • kelner (T.10) – godz. 10:00, sala nr 33
 • kucharz (T.6) – godz. 10:00, sala nr 33
 • technik organizacji reklamy (A.27) – godz. 12:00, sala nr 33
 • technik żywienia i usług gastr. (T.15) – godz. 12:00, sala nr 28 i sala nr 33

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

 

Egzamin praktyczny, terminy i czas trwania egzaminu:

 • technik obsługi turystycznej (TG.14) – 09.01.2020r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 26
 • technik hotelarstwa (TG.12) – 09.01.2020r. – godz. 9:00 (150 min.), sala 26
 • technik obsługi turystycznej (T.14) – 09.01.2020r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 27 – aula.
 • technik żywienia i usług gastr. (T.15) – 09.01.2020r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 27 – aula.
 • technik hotelarstwa (T.12) – 09.01.2020r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 26.
 • kelner (T.10) – 09.01.2020r. – godz. 13:00 (150 min.), sala 24.
 • technik organizacji reklamy (A.27) – 14.01.2020r. – godz. 9:00 (180 min.), sala nr 28
 • technik organizacji reklamy (A.26) – 17.01.2020r. – godz. 8:00 (120 min.), sala nr 28
 • technik organizacji reklamy (AU.29) – 17.01.2020r. – godz. 12:00 (120 min.),sala nr 28

Do sali egzaminacyjnej należy się zgłosić pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.