Strona główna Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 1. 09.2018 – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 godz. 9.00/10.00
 2. Spotkanie z lekarzem medycyny pracy – wrzesień 2018 dla klas pierwszych. wg harmonogramu. Możliwość aktualizacji książeczek w klasach 2-4. Konieczność posiadania ksero badania kału na posiew.
 3. Spotkania z rodzicami 13.09.2018r. godz. 17.00 o godz. 18.00-klasy maturalne)
 4. Kontrola dokumentacji 14.09.2018r. – e-dziennik + druk arkusze ocen
 5. Spotkanie dyrektora z trójkami klasowymi 20.09.2018r. godz. 17.00
 6. Oddanie deklaracji maturalnych do 28.09.2018r.
 7. Uroczysta akademia z okazji święta Edukacji Narodowej godz. 15.10.2018r.
 8. Dzień patrona (październik – B. Rosicka, A. Musiał)
 9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 2.11.2018r.
 10. 11.2018r. akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (p. B. Patyk-Płuciennik,)
 11. Spotkania z rodzicami 15.11.2018r. godz. 17.00 dla wszystkich klas oraz konsultacje z pozostałymi nauczycielami.
 12. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych w klasach czwartych – 22.11.2018r.
 13. Wystawienie ocen w klasach czwartych 12.12.2018r.
 14. Konferencja klasyfikacyjna + konsultacje dla rodziców klas czwartych – 13.12.2018r.
 15. Zakończenie I sem dla klas czwartych 14.12.2018r.
 16. Spotkania wigilijne 21.12.2018r.
 • klasowe godz. 9.00
 • 10.30 Jasełka
 • spotkanie pracowników COGITO godz. 12.00
 1. Przerwa świąteczna 22.12.2018 – 01.01.2019r.
 2. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych – 18.12.2018r.
 3. Wystawienie ocen w klasach I – III 11.01.2019r.
 4. Oddanie sprawozdań 10.01.2019r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
 5. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – 15.01.2019r.
 6. Spotkania z rodzicami 17.01.2019 godz. 17.00 (Spotkanie dyrektora z trójkami klasowymi godz. 16.30)
 7. Konferencja podsumowująca I semestr – 17.01.2019r.
 8. Koniec I semestru 18.01.2019r.
 9. 02.2019r. – oddanie ostatecznych deklaracji maturalnych
 10. Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019r.
 11. Matura próbna: j.polski; matematyka; j.obce – początek marca
 12. Dni otwarte – marzec 2019r.
 13. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych 27.03.2019r.
 14. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019r.
 15. Spotkania z rodzicami 11.04.2019 godz. 17.00 oraz konsultacje z pozostałymi nauczycielami.
 16. Wystawienie ocen w klasach maturalnych do 16.04.2019r.
 17. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 17.04.2019r.
 18. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 26.04.2019r.
 19. 04.2019r. – przygotowanie sal na egzamin maturalny – wychowawcy klas trzecich + nauczyciele WF
 20. 05.2019r. – 05.05.2019r. – dni wolne od zajęć.
 21. 29 – 30.04.2019r. – kontrola dokumentacji klas czwartych.
 22. 05.2019r. – egzamin maturalny z j. polskiego
 23. 05.2019r. – egzamin maturalny z matematyki
 24. 05.2019r. – egzamin maturalny z j. angielskiego
 25. Poinformowanie o ocenach niedostatecznych pozostałe klasy 27.05.2019r.
 26. Wystawienie ocen 14.06.2019r.
 27. Przygotowanie sprawozdań i wniosków z realizowanych zadań za II sem. 13.06.2019r. do dyrektora w wersji papierowej i pocztą e-mailową dyrektor@zs-cogito.pl
 28. 17.06.2019r. – konferencja klasyfikacyjna
 29. 19.06.2019r. – konferencja podsumowująca
 30. 20.06.2019r. – dzień wolny Boże Ciało
 31. 21.06.2019r. – Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019r. godz. 9.00
 32. Kontrola dokumentacji – arkusze, dziennik – w trakcie rekrutacji.