Strona główna Stypendyści

Stypendyści

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

ROK SZKOLNY 2012 / 2013
MARTYNA MAGDZIAK – średnia ocen 5,22
technik hotelarstwa

ROK SZKOLNY 2013 / 2014
PAULINA SCHNEIDER średnia ocen 5,29
technik hotelarstwa

ROK SZKOLNY 2014 / 2015
AGNIESZKA RUBAJ – średnia ocen 5,21
technik usług kelnerskich

ROK SZKOLNY 2015 / 2016
PATRYCJA GARUS – średnia ocen 5,35
technik żywienia i usług gastronomicznych

ROK SZKOLNY 2016 / 2017
ALEKSANDRA WSZĘDYBYŁ – średnia ocen 5,47
technik organizacji turystyki

ROK SZKOLNY 2017 / 2018
DOMINIKA GARBARCZYK – średnia ocen 5,43
technik żywienia i usług gastronomicznych